RU

LV

MĀKSLA
DAIĻRADE
GARĪGUMS

Garīgās attīstības centrs («RADUGA 2005») Jau no 2005.gada aktīvi nodarbojas ar sabiedrības garīgo pilnveidošanu, labdarību, kā arī sabiedrības sociālā stāvokļa labklājības paaugstināšanu, it īpaši tās nabadzīgajām un sociāli nelabvēlīgajām grupām. Sabiedrības darbība, kā noteikts likumā, nav virzīta uz peļnas gūšanu.


  Mūsu sabiedrības darbība ietver:

 • lekciju, semināru un izstāžu organizāciju un norisi;
 • dažādu tautu tradīciju un ieražu, valodas izpēti;
 • veselīga dzīves veida popularizāciju;
 • tautas medicīnas metožu popularizāciju;
 • iepazīstināt sabiedrību ar dažādām reliģiozām tradīcijām;
 • svētceļojumu un retrītu organizācija;
 • piedalīšanos labdarības akcijās, kuras saistītas ar atbalstu bērniem un pusaudžiem no nabadzīgām un nelabvēlīgām ģimenēm;
 • iesaistīt bērnus no mazturīgajām ģimenēm sabiedrības darbībā;
 • organizēt pasākumus, kuri veicina cilvēka garīgo un fizisko attīstību;
 • dalīties pieredzē ar līdzīga veida organizācijām.

Pasākuma organizatori:

 • Jeļena Bičkova – festivāla direktore +371 28266145
 • Nadja Šumilova - tehniskā direktore +371 25272022
 • Eduards Stambrovskis - galvenais menedžeris +371 28807997
 • Lolita Brodecka – kultūras programmas organizatore +371 29643648
 • Inese Vilcāne - dizainere, festivāla teritorijas noformētāja +371 29346313
 • Rita Zlatopoļska – dalībnieku reģistrācijas koordinatore +371 29905421
 • Indranudža das - nometnes uzstādīšana, tehniskā aprūpe +371 29543937

Mēs esam ļoti pateicīgi visiem tiem, kuri sniedz ikkatru atbalstu mūsu misijai - ar labiem vārdiem, labām domām, labiem darbiem un ziedojumiem - tas viss mums tiešām ir ļoti nepieciešams, un tas iedvesmo mūs turpmākai darbībai.


Tik liela pasākuma organizācija prasa ļoti lielus tēriņus.

Mēs būsim pateicīgi par jebkuriem ziedojumiem un palīdzību pasākuma organizēšanā.
Biedrība „Raduga2005”
Reg.Nr. 40008094254
Banka: Swedbanka AS
kods: HABALV22
konts: LV90HABA0551032164858

„Svētgrīvas”,
Valgundes pagasts,
Jelgavas novads,
Latvija LV-3017
t. +371 28266145
e-mail svetgrivas@gmail.com

© by "Biedrība RADI 2005"